Zastupnička inicijativa “ZA DONOŠENJE STRATEGIJE RAZVOJA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO”.

Samir Suljević
Inicijativa

Zastupnik Samir Suljević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu “ZA DONOŠENJE STRATEGIJE RAZVOJA SAOBRAĆAJA KANTONA SARAJEVO”.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 22 April, 2019
Pošalji mail: 
Da