Zastupnička inicijativa Vladi KS: za odrzavanje tematske sjednice Skupstine Kantona Sarajevo na temu ekonomskog aspekta krize izazvane pandemijom korona virusa.