Zastupnička inicijativa vezana za spisak stanova kojima raspolaže Zavod za izgradnju a koji nisu dodijeljeni na čuvanje, niti će shodno planu aktivnosti biti dodijeljeni u narednih 12 mjeseci.

Elvedin Okerić
Inicijativa

Zastupnik Elvedin Okerić na 13. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Zavodu za izgradnju KS da dostavi Vladi spisak stanova kojima raspolaže, a koji nisu dodijeljeni na čuvanje, niti će shodno planu aktivnosti biti dodijeljeni u narednih 12 mjeseci kako bi se donijela odluka o ustupanju stanova na korištenje

-socijalnim kategorijama koje nemaju riješeno stambeno pitanje ili
- mladim bračnim parovima koji nisu kreditno sposobni za rješavanje stambenog pitanja.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Da