Zastupnička inicijativa vezana za lokaciju trolejbuske stanice u ulici SAfeta Hadžića broj 1.