Zastupnička inicijativa upućena Uredu za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom.

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

"Molim Ured za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo da u okviru svojih nadležnosti provjeri postupanje svih javnih organa po pitanju izgradnje objekta Vidikovac na zaštićenom dijelu planine Trebević, jer je riječ o području na kome je takva gradnja zabranjena. Napominjem, da je suprotno zakonu, novi objekat deset puta veći od starog objekta restorana."

Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 5 Oktobar, 2020
Pošalji mail: 
Da