Zastupnička inicijativa upućena Ministarstvu pravde i uprave i Upravnom inspektoratu.