Upravni inspektorat

“Molim Skupštinu Kantona Sarajevo i njene službe da izvrši analizu zastupničkih pitanja i inicijativa upućenih javnim organima, javnim preduzećima i ustanovama na kantonalnom nivou, te utvrdi tačan broj neodgovorenih pitanja i inicijativa na koje nije odg

Postavljeno na: 
48. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Zastupnička inicijativa da se izvrši upravni nadzor nad načinom obračuna plaća u svim Općinama u Kantonu Sarajevo i poštivanja odrebi o visini osnovice za obračun plaća sa Zakonon o plaćama i izmjenama Zakona o plaćama donesenim na nivou FBiH.

Postavljeno na: 
32. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: