Zastupnička inicijativa upućena Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Na osnovu članova 106. i 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo („Službene novine Kantona Sarajevo - Drugi novi prečišćeni tekst br.: 41/12, 15/13, 47/13, 47/15 i 48/16) upućujem zastupničku inicijativu Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove:

“Etažni vlasnici zgrade Džemala Bijedića 279L i 279K , lamele B1, B2, B3 žale se na buku koja nastaje pri jačem vjetrovitom vremenu zbog reklama koje se nalaze na fasadi ove zgrade.

Molim da izvršite inspekcijski nadzor u datim vremenskim uslovima i utvrdite tačnost navoda etažnih vlasnika, te poduzmete zakonom predviđene mjere.”

Postavljeno dana: 
Srijeda, 6 Januar, 2021
Pošalji mail: 
Ne