Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo za održavanje tematske sjednice sa jednom tačkom dnevnog reda „Analiza i mjere za revitalizaciju košarkaškog sporta u Kantonu Sarajevo.

Elvis Vreto
Inicijativa

Zastupnik Elvis Vreto na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu:

“Da Vlada održi tematsku sjednicu 5.aprila na dan obilježavanja 40 godina od jednog od najvećeg sporstog uspijeha kada je KK Bosna osvojila titulu Evropskog šampiona 1979 godine a sa jednom tačkom dnevnog reda „Analiza i mjere za revitalizaciju košarkaškog sporta u Kantonu Sarajevo.”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019