Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo vezano za javne nabavke.

Segmedina Srna-Bajramović
Inicijativa

Zastupnica Segmedina Srna Bajramović na Trećoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 23.01.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Vladi Kantona Sarajevo vezano za javne nabavke.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 23 Januar, 2019