Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo.

Senad Hasanović
Inicijativa

• Pokrećem inicijativu da se organizira tematska sjednica Skupštine Kantona Sarajevo na kojoj će se razmatrati aktuelna situacija na Regionalnom centru za upravljanje otpadom „Smiljevići“, te da se zaduži Vlada Kantona Sarajevo da pripremi cjelovitu informaciju o trenutnom stanju na deponiji kao i o mjerama koje se trenutno poduzimaju.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 30 Septembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne