Zastupnička inicijativa prema Vladi Kantona Sarajevo.

Arijana Memić
Inicijativa

Zastupnica Arijana Memić na Jedanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 15.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu za objavljivanje javne rang liste/registra svih lica koja ispunjavaju uvjete za dodjelu stana na korištenje i registra svih lica (ratni vojni invalidi, roditelji, supruge i djeca šehida bez oba roditelja) koja ispunjavaju uvjete za dodjelu stana u vlasništvo.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 23 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Da