Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice.

Neira Dizdarević
Pitanje

Zastupnička inicijativu Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice:

“Na osnovu molbe građana upućujem inicijativu da se rok za predaju potrebne dokumentacije za porodiljsku naknadu produži duže od 60 dana, jer pojedine porodilje zbog svog specifinog post porođajnog zdravstvenog stanja nisu to u mogućnosti pribaviti u trenutno važećem zakonskom roku.”

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 16 Septembar, 2021
Pošalji mail: 
Ne