Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo "da donese Odluku o stalnoj novčanoj pomoći nezaposlenim roditeljima-odgajateljima sa područja KS koji imaju troje ili više djece."

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević, na 42. Radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 07.05.2018.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička pitanja, inicijative i odgovori",a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo "da donese Odluku o stalnoj novčanoj pomoći nezaposlenim roditeljima-odgajateljima sa područja Kantona Sarajevo koji imaju troje ili više djece, i to mjesečno u iznosu minimalne neto plaće u Federaciji BiH. S tim u vezi, potrebno je da u toku 2018. godine:
- nadležne službe, u koordinaciji sa opštinskim službama, izvrše popis porodica sa troje i više djece
- da se izvrši procjena budžetskih opterećenja i predloži model zajedničkog fmansiranja Kantona i opština.

Odgovor: