Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade za uvođenje opcije kućnog učenja djece.

Damir Nikšić
Inicijativa

Zastupnik Damir Nikšić na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade za uvođenje opcije kućnog učenja djece.

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019