Zastupnička inicijativa prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS za donošenje zakona o uslugama porodičnog čuvanja djece.

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo uputila je zastupničku inicijativu prema Ministarstvu za obrazovanje, nauku i mlade KS za donošenje zakona o uslugama porodičnog čuvanja djece.

Postavljeno dana: 
Četvrtak, 28 Mart, 2019