Zastupnička inicijativa: “Molim da se ODMAH poduzmu sve neophodne aktivnosti kako bi djeca sa poteskocama u razvoju, koja pohadjaju nastavu po EDUS programu, otpocnu sa nastavnim aktivnostima u okviru skole Vladimir Nazor.”