Zastupnička inicijativa Ministarstvu prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša.

Neira Dizdarević
Inicijativa

“Molim Ministarstvo prostornog uređenja, građenja i zaštite okoliša da putem upravnika obavijestite i upozorite sve predstavnike etažnih vlasnika, a naročito prinudne predstavnike etažnih vlasnik na sljedeće obaveze shodno Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade (Službene novine KS 19/17):
1. Zbog utvrđenih slučajeva putem inspekcijskog nadzora da su predstavnici etažnih vlasnika potpisivali Ugovore o djelu sa fizičkim i pravnim licima suprotno članu 54. stav (1) tačke a), b), d) i e) bez saglasnosti odnosno odluke etažnih vlasnika ili je to protuzakonito učinio upravnik da sve takve ugovore prijave Ministarstvo prostornog uređenja ili Kantonalnoj upravi za inspekcijske poslove. Ukoliko takvi ugovori nisu potpisani uz saglasnost etažnih vlasnika da odmah obavijeste upravnika i prekinu takav ugovor kao i rashode po osnovu istog jer ukoliko se nastave primjenjivati takvi ugovori mogu biti prekršajno odgovorni shodno Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade sa predviđenim kaznama od 200 KM do 5000 KM, kao i krivično odgovorni. 2. Zbog prakse predstavnika etažnih vlasnika da putem maila i telefona daju saglasnost na radne naloge upravnika, kao i nalog za isplatu sa podračuna ili računa zgrade, a te naloge potpisuju uposlenici upravnika, molim Ministarstvo da upozori predstavnike
etažnih vlasnika da je to suprotno članu 54. stav (1) tačke b) i e) u kojem se izričito pominje potpisivanje naloga, te da za ovakve radnje mogu biti prekršajno odgovorni shodno Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade sa predviđenim kaznama od 200 KM do 5000 KM, kao i krivično odgovorni. 3. Upozoriti predstavnike etažnih vlasnika da ne mogu ovlastiti etažnog vlasnika da umjesto njih potpiše radni nalog upravitelja osim u slučaju planiranog odsustva dužeg od pet dana pismeno određuje jednog od etažnih vlasnika za zamjenika, o čemu obavještava etažne vlasnike na prikladan način i pismeno upravnika, a najduže na period od 30 dana shodno članu 54. stav (1) tačka s) te da za ovakve radnje mogu biti prekršajno odgovorni shodno Zakonu o upravljanju zajedničkim dijelovima zgrade sa predviđenim kaznama od 200 KM do 5000 KM, kao i krivično odgovorni. 4. Upozoriti predstavnike etažnih vlasnika, a naročito prinudne predstavnike etažnih vlasnika da su dužni na licu mjesta shodno 54. stav (1) tačka e) pratiti izvršavanje radnog naloga upravniku, a ne kako je to često praksa potpisivati radne naloge bez praćenja radova, naročito nakon završetka radova. Zbog ovakve prakse etažni vlasnici se često žale na neizvršene ili nekvalitetno urađene radove.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 2 Septembar, 2020
Pošalji mail: 
Ne