Zastupnička inicijativa da Skupština Kantona Sarajevo donese propis na osnovu kojeg je moguće izvršiti legalizaciju bespravno izgrađenog objekta.

Mahir Dević
Inicijativa

Zastupnik Mahir Dević na Šestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 26.03.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da Skupština Kantona Sarajevo donese propis na osnovu kojeg je moguće izvršiti legalizaciju bespravno izgrađenog objekta.

Postavljeno dana: 
Utorak, 2 April, 2019