Zastupnička inicijativa "da se uposlenicima koji se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, naknada za prevoz na posao i sa posla obezbjeđuje isključivo kupovinom mjesečne karte za gradski prevoz".

Mirza Čelik
Inicijativa

Zastupnik Mirza Čelik je podnio inicijativu "da se uposlenicima koji se finansiraju iz Budžeta Kantona Sarajevo, naknada za prevoz na posao i sa posla obezbjeđuje isključivo kupovinom mjesečne karte za gradski prevoz".

Inicijativa Mirze Čelika se nalazi u prilogu.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 

Odgovor:

Za većinu uposlenika kojima se naknada za prevoz plaća iz Budžeta Kantona Sarajevo a koji ostvaruju pravo za prevoz naknada se obezbjeđuje kupovinom mjesečne karte za gradski prevoz. Tako je od ukupno isplaćenog iznosa naknada za prevoz u 2016. godini u iznosu od 5.778.361,00 KM KJKP GRAS d.o.o. Sarajevo za kupovinu mjesečne radničke karte isplaćen iznos od 4.690.350,00 KM. Budžetski korisnici kojima se isplaćuje naknada za prevoz u novcu su uposlenici Ministarstva unutrašnjih poslova gdje je otprilike 1/5 uposlenih naknadu ostvaruje kupovinom mjesećnog kupona dok ostali uposlenici dobijaju naknadu za prevoz u novcu.

Puno veći problem za kupovinu radničkih kupona predstavljaju sve druge institucije i preduzeća kojima je osnivać ili suosnivać Kanton Sarajevo a nisu direktni budžetski korisnici kao što su Kantonalni fond za izgradnju stanova, veći dio institucija iz oblasti zdravstva (najznačajnije: Klinički centar univerziteta u Sarajevu, JU Dom zdravlja Kantona Sarajevo, JU Apoteke Sarajevo i ostale institucije zdravstva), dio fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Elektrotehnički, Fakultet za sport i tjelesni razvoj, Farmaceutski, Pravni fakultet, Prirodno matematički fakultet, Fakultet za saobraćaj i komunikacije, Stomatološki fakultet, Veterinarski fakultet, Pedagoška akademija, Fakultet islamskih nauka, Akademija nauka i umjetnosti BiH, Akademija scenskih umjetnosti i dr.), komunalna javna preduzeća (Sarajevo šume, Toplane, KJKP Rad, Pokop). Također veliki broj javnih preduzeća koja imaju sjedište u Kantonu Sarajevo ne uzimaju radničke kupone kao što su (Elektroprivreda, BH Telecom, BH Pošte, sve Federalne institucije).

S poštovanjem,

M I N I S T A R

Dr.sc Mujo Fišo