Zastupnička inicijativa da se u skladu sa normativnim aktima društva pripremi odgovarajuća dokumentacija i putem nadležnih organa odobri proširenje djelatnosti KJKP „Sarajevogas" d.o.o. u domenu prepravke vozila za korištenje CNG punionice.