Zastupnička inicijativa da se u KJP Centar "Skenderija" d.o.o. u ulici Terezija BB, otvori Centar za pružanje komunalnih usluga.