Zastupnička inicijativa da se planirani iznos u visini 50.000 KM preusmjeri za liječenje teško oboljelog sedmogodišnjeg dječaka Maka Hasića.”

Neira Dizdarević
Inicijativa

Zastupnica Neira Dizdarević na Sedmoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 17.04.2019. godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa Poslovnikom Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu kako slijedi:

“S obzirom da zvanični policijski izvještaj nije pokazao da postoji lice kojem bi pripala raspisana novčana nagrada za informacije koje su dovele do lociranja višestrukog ubice Edina Gačića, upućujem zastupničku inicijativu da se planirani iznos u visini 50.000 KM preusmjeri za liječenje teško oboljelog sedmogodišnjeg dječaka Maka Hasića.”

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 18 April, 2019