Zastupnička inicijativa da se Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo omogući upošljavanje barem jednog logopeda u narednom periodu.

Sead Milavica
Inicijativa

Zastupnik Sead Milavica na 13. radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 25.09.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenuo je zastupničku inicijativu da se Centru za slušnu i govornu rehabilitaciju Sarajevo omogući upošljavanje barem jednog logopeda u narednom periodu.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Petak, 4 Oktobar, 2019
Pošalji mail: 
Ne