Zastupnička inicijativa da inspekcija izvrši provjeru vrtića na području KS, jer sam dobila informaciju da ih ima mnogo nelegalnih.