Zastupnička inicijativa da imena članova i njihove reference u komisijama iz svakog resora budu transparentne, kao i objavljenje na web stranicama.

Bilsena Šahman
Inicijativa

Zastupnica Bilsena Šahman na Dvanaestoj radnoj sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 24.07.2019.godine, u okviru tačke Dnevnog reda "Poslanička/zastupnička pitanja, inicijative i odgovori", a u skladu sa članom 213. Poslovnika Skupštine Kantona Sarajevo pokrenula je zastupničku inicijativu da imena članova i njihove reference u komisijama iz svakog resora budu transparentne, kao i objavljenje na web stranicama.

Proslijeđeno: 
Postavljeno dana: 
Četvrtak, 25 Juli, 2019
Pošalji mail: 
Ne