"Zašto već dvije godine stoji upražnjeno mjesto pomoćnika ministra za visoko obrazovanje"

Vajzović Hanka
Pitanje

"Zašto već dvije godine stoji upražnjeno mjesto pomoćnika ministra za visoko obrazovanje"

Odgovor: 

U odnosu na prvo postavljeno pitanje uvažene poslanice Hanke Vajzović, obavještavamo vas da Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo nije izvršilo izbor kandidata za poziciju 01. Pomoćnik ministra za visoko obrazovanje – 1 (jedan) izvršilac, po Konkursu objavljenom u Službenim novinama FBiH, broj 51/11 od 10.08.2011. godine, odnosno da je konkursna procedura okončana bez izabranog kandidata. U odnosu na takvo okončanje konkursne procedure, u toku je spor pred Općinskim sudom u Sarajevu.