"Zašto se u anketi o izboru izborno-obaveznih predmeta u srednjim školama za narednu školsku godinu ponovo nudi i treća mogućnost da se ne izabere nijedan od dva ponuđena predmeta?"