Zahtijevam od gđe. Razije Kuduz-glavnog Inspektora inspektorata za urbanističko-građevinsku, ekološku i komunalnu inspekciju, da se očituje u vezi kršenja procedure u pogledu zaštite okoliša i uticaja na okoliš koje produkuje farma pilića

Naser Nabil
Pitanje

Zahtijevam od gđe. Razije Kuduz-glavnog Inspektora inspektorata za urbanističko-građevinsku, ekološku i komunalnu inspekciju, da se očituje u vezi kršenja procedure u pogledu zaštite okoliša i uticaja na okoliš koje produkuje farma pilića, a koji se odnose na atmosferu, vode i dr., te da odmah poduzme odgovarajuće zakonske mjere tj. obustavu daljnje izgradnje i izdavanja dozvole za rad navedene farme pilića u Dejčićima

Odgovor: