Za izmjenu Zakona o prekršajima Federacije BiH tj. davanje veće ovlasti kontrolorima u javnom prevozu davanje ovlasti kao komunalnim redarima tj. davanje da budu ovlaštene službene osobe.“