• Vlada Kantona Sarajevo je 2. februara 2018. godine donijela Uredbu o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo. • Molim menadžment Ureda da mi dostavi informacije o prijavljenim slučajevima korupcije za

Segmedina Srna-Bajramović
Pitanje

• Vlada Kantona Sarajevo je 2. februara 2018. godine donijela Uredbu o osnivanju Ureda za borbu protiv korupcije i upravljanje kvalitetom Kantona Sarajevo.
• Molim menadžment Ureda da mi dostavi informacije o prijavljenim slučajevima korupcije za 2018. i 2019. godinu, te koliko je istih urađeno anonimno, a koliko pod aktivnom registracijom podnosioca iste. 
• Očekujem da informacija sadrži sve relevantne prijave korupcije za koje ste eventualno pokrenuli postupke i  postupke za koje ste poimenično utvrdili odgovornost u izvještajnom periodu.
• Smatram izuzetno važnim da rad Ureda i sve njegove aktivnosti učinimo transparetnim, u smislu konkretnih prijava i postupaka ukoliko se isti vode.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 13 Novembar, 2019
Pošalji mail: 
Ne