Urbanistička saglasnost ima manjkavosti u pogledu nenavođenja nikakvih uticaja na okoliš koje produkuje farma pilića koji se odnose na atmosferu, vodu i dr

Naser Nabil
Pitanje

Na 23. sjednici Skupštine Kantona Sarajevo, održanoj dana 30.01.2013. godine, zastupnik Nase Nabil, postavio je zastupničko  pitanje:

 

Nakon uvida u zapisnik sa sastanka održanog dana 09.01.2013. godine između iodgovornih u Ministarstvu prostornog uređenja i zaštite okoliša i predstavnika građana Dejčići u vezi izgradnje farme pilića, citiram slijedeće:

 

" Uvidom u dokumentaciju, koja je zatražena od općine i koju je općina dostavila nakon mjesec dana moglo se zaključiti da je došlo do kršenja procedure u pogledu zaštite okoliša, odnosno da urbanistička saglasnost ima manjkavosti u pogledu nenavođenja nikakvih uticaja na okoliš koje produkuje farma pilića koji se odnose na atmosferu, vodu i dr. "

 

"Pomoćnica Krvavac je istakla da je kontaktirala glavnog urbanističko-građevinskog inspektora g-đu Raziju Kuduz u pogledu povratnih informacija po ovom pitanju, tj. Inforamcije u vezi zahtjeva koje je uputilo ovo Ministarstvo inspekciji za vršenje inspekcijskog nadzora nad gradnjom objekta u Dejčićima, te da povratne informacije nema i smatra da je neće biti jer nije bilo postupanja po istom zbog odustva inspektora, jer se isti nalaze na bolovanju".

 

Zahtjevam od g-đe Razije Kuduz-glavnog inspektora Inspektorata za urbanističko-građevinsku, ekološku i komunalnu inspekciju da se odmah očituje u vezi kršenja procedure u pgledu zaštite okoliša i uticaja na okoliš koje produkuje farma pilića, a koji se odnose na atmosferu, vodu i dr.", te da odmah poduzme odgovarajuće zakonske mjere, tj. obustavu daljnje izgradnje i izdavanje dozvole za rad navede farme pilića u Dejčićima.