Upućujem inicijativu da se pokrenu aktivnosti oko stvaranja uslova za bonitet prilikom zapošljavanja za djecu bez roditeljskog staranja radi ugrađivanja u normative i Uredbu o postupku u prijem u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji KS.

Marijela Hašimbegović
Inicijativa

Upućujem inicijativu da se pokrenu aktivnosti oko stvaranja uslova za bonitet prilikom zapošljavanja za djecu bez roditeljskog staranja radi ugrađivanja u normative i Uredbu o postupku u prijem u radni odnos u javnom sektoru na teritoriji KS.

Postavljeno dana: 
Srijeda, 19 April, 2023
Pošalji mail: 
Da