U pripremi kurikularne reforme za osnonvo obrazovanje u kantonu Sarajevo su napisani predmetni kurikulumi - ko su ljudi koji su radili na njima i kolike su honorare dobili za taj rad? · Nakon izrade predmetnih kurikuluma kreirani su timovi/komisije za iz

Damir Marjanović
Pitanje

U pripremi kurikularne reforme za osnonvo obrazovanje u kantonu Sarajevo su napisani predmetni kurikulumi - ko su ljudi koji su radili na njima i kolike su honorare dobili za taj rad?

· Nakon izrade predmetnih kurikuluma kreirani su timovi/komisije za izradu akata, za edukaciju nastavnika itd. Koliko grupa ovakvih timova ili komisija je osnovano nakon izrade predmetnih kurikuluma, a u okviru reforme?

· Ko su članovi tih timova/komisija i kako su odabrani, da li su s njima potpisani ugovori i ako jesu - na koji period i kolike honorare dobivaju članovi svake od tih timova/komisija

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 30 Januar, 2023
Pošalji mail: 
Da