U prethodnom periodu su učinjeni značajni napori kada je u pitanju briga o najugroženijim kategorijama stanovništva na području Kantona Sarajevo, a koji se odnose na rad javnih kuhinja, subvencioniranje grijanja, porodiljskih naknada, pomoć penzionerima.

Jelena Pekić
Pitanje

U prethodnom periodu su učinjeni značajni napori kada je u pitanju briga o najugroženijim kategorijama stanovništva na području Kantona Sarajevo, a koji se odnose na rad javnih kuhinja, subvencioniranje grijanja, porodiljskih naknada, pomoć penzionerima. Možete li nam reči koliko su iznosile date subvencije i koliko korisnika je bilo obuhvaćeno istima?

Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Petak, 30 Decembar, 2022
Pošalji mail: 
Da