U kojoj fazi je realizacija izgradnje garaže na lokalitetu kod Narodnog pozorišta; da li je Kanton ispoštovao sve ugovorom preuzete obaveze prema koncesionaru te da li su rješena imovinsko-pravna pitanja

Konaković Elmedin
Pitanje

U kojoj fazi je realizacija izgradnje garaže na lokalitetu kod Narodnog pozorišta; da li je Kanton ispoštovao sve ugovorom preuzete obaveze prema koncesionaru te da li su rješena imovinsko-pravna pitanja, a ukoliko jesu da li je koncesionar ispoštovao preuzete obaveze iz ugovora?“

Proslijeđeno: