Tražim od Vlade da objavi javno i da dostavi svim poslanicima imena i prezimena, stručne spreme, njihova iskustva, svih onih koji su imenovani u UO i NO i Skupštine preduzeća sa radnim stažom i kada su stekli diplomu.