Tražim od Ministarstva zdravstva KS da pokrene izmjene i dopune Uredbe o obimu, uvjetima i načinu ostvarivanja prava osiguranih lica na korištenje ortopedskih i drugih pomagala, endoproteza, stomatološko-protetskih nadomjestaka" .