„Tražim mišljenje, da li je u skladu sa Zakonom odluka o donošenju kapitalnih investicija ZZO KS?“

Ademović Kenan
Pitanje

„Tražim mišljenje, da li je u skladu sa Zakonom odluka o donošenju kapitalnih investicija ZZO KS?“
„Da li je usvajanje finansijskog plana ZZO KS bez prethodne rasprave sa prijedlogom finansijskog plana, zakonito, a da nisu prije toga o tome bili upoznati pacijenti, zdravstveni radnici, ljekarska komora, privatni zdravstveni sektor, postavlja se pitanje gdje se vodila rasprava?“