Zakonodavno-pravna komisija

Upućujem inicijativu radi izmjene Zakona o porezu na promet nekretnina i poreza na naslijeđe i poklone sa ciljem jasnog definisanja poreznog tretmana udruženja i fondacija od društvenog značaja, kao i prijeko potrebne podrške njihovom radu, otklanjanja po

Postavljeno na: 
15. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori

Inicijativa da u članu 2. Zakona o dopunskim pravima boraca KS, koji definiše kategorije pod pojmom "porodice šehida i porodica poginulog, umrlog, nestalog branioca, branilac, dobrovoljac i organizator otpora, veteran, učesnik rata, RVI, mirnodopski vojni

Postavljeno na: 
13. radna sjednica-zastupnička pitanja i odgovori
Odgovor: 

Inicijativa da se donese propis na osnovu kojeg je moguće izvršiti legalizaciju bespravno izgrađenog objekta

Postavljeno na: 
10. radna sjednica Skupštine Kantona Sarajevo-zastupnička pitanja i odgovori

Zaključak Kluba SDA

1. Da se u skladu sa Poslovnikom o radu Skupštine Kantona Sarajevo provede procedura radi usklađivanja svih zakona, izmjena i dopuna zakona ili autentičnih tumačenja zakonskih propisa koje je usvojila Skupština Kantona Sarajevo, a za koje je Ustavni sud Federacije BiH utvrdio da su usvojeni kršenjem Ustava Federacije BiH, Ustava Kantona Sarajevo ili koji su u suprotnosti sa zakonskim propisima u Federaciji BiH ili su rezultat kršenja Poslovnika o radu Skupštine Kantona Sarajevo.