Traži se od Vlade KS i Ministarstva za obrazovanje nauku i mlade KS da se u Budžetu planiraju sredstva za adaptaciju fiskulturne sale OŠ "Džemaludin Čaušević".