„Šta je sa Prijedlogom Zakona o održavanju čistoće i upravljanju komunalnim otpadom i kada će biti na Dnevnom redu Skupštine Kantona?“