Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo da obezbijedi finansijska sredstva za financiranje svih troškova odbrane za sve optužene branioca pred Sudom Bosne i Hercegovine u predmetu Dobrovoljačka.

Haris Zahiragić
Inicijativa

Skupština Kantona Sarajevo zadužuje Vladu Kantona Sarajevo da obezbijedi finansijska sredstva za financiranje svih troškova odbrane za sve optužene branioca pred Sudom Bosne i Hercegovine u predmetu Dobrovoljačka.

Proslijeđeno: 
Odgovor: 
Postavljeno dana: 
Ponedeljak, 9 Januar, 2023
Pošalji mail: 
Da