Potrebno je da Uprava policije MUP-a KS dostavi detaljnu informaciju koja će sadržavati sve raspoložive podatke o ranije preduzetim zakonskim mjerama u saobraćaju protiv lica Berberović Armina,sve evidentirane kontrole od momenta kada je isti došao u posj

Arijana Memić
Pitanje

Potrebno je da Uprava policije MUP-a KS dostavi detaljnu informaciju koja će sadržavati sve raspoložive podatke o ranije preduzetim zakonskim mjerama u saobraćaju protiv lica Berberović Armina,sve evidentirane kontrole od momenta kada je isti došao u posjed vozila/kupovina registrirana kod notara/uz činjenicu da je vozilo na trećem licu/vanbračna supruga ili roditelj/.
O svim detaljima potrebno je upoznati javnost s ciljem da se ovakvi slučajevi vise nikad ne ponove i da se utvrdi odgovornost svakog pojedinca koji nije pravovremeno reagirao,prijavio i zaustavio činjenje nezakonitih radnji.

Odgovor: 

Odgovor Ministarstva unutrašnjih poslova KS, broj: 01-9-02-2-3315/23 od 05.07.2023. godine dostavljen zastupnici na mail adresu dana 10.07.2023. godine i isti zbog primjene Zakona o zaštiti ličnih podataka ne može biti objevljen na web stranici Skupštine Kantona Sarajevo

Postavljeno dana: 
Srijeda, 31 Maj, 2023
Pošalji mail: 
Da