Podnosim inicijativu za utvrđivanjem zakonitosti procedure prilikom donošenja akta - Informacija broj 11-34-18969-5/23 od 19.05.2023 godine sa prilogom od 7 odluka koje su dostavljene osnovnim školama, a tiču se profila i stručne spreme radnika u okviru P

Marijela Hašimbegović
Pitanje

Podnosim inicijativu za utvrđivanjem zakonitosti procedure prilikom donošenja akta - Informacija broj 11-34-18969-5/23 od 19.05.2023 godine sa prilogom od 7 odluka koje su dostavljene osnovnim školama, a tiču se profila i stručne spreme radnika u okviru Pedagoškog standarda i općih normativa i nastavnih planova i programa. U ovom predmetu došlo je do povrede Kolektivnog ugovora obzirom da Dokument nije usaglašen sa sindidkalnim predstavnicima.

Postavljeno dana: 
Utorak, 30 Maj, 2023
Pošalji mail: 
Da