Podnosim inicijativu da se za sve članove pomenutog udruženja omogući besplatan ulazak na zaštićena područja na kojima se ulazak naplaćuje.

Danijela Kristić
Inicijativa

Na osnovu molbe Udruženja boraca-maloljetni dobrovoljci odbrambeno-oslobodilačkog rata Kantona Sarajevo podnosim inicijativu da se za sve članove pomenutog udruženja omogući besplatan ulazak na zaštićena područja na kojima se ulazak naplaćuje.

Pitanje: 
Postavljeno dana: 
Srijeda, 15 Februar, 2023
Pošalji mail: 
Da