Po važećem zakonu o pozorišnoj djelatnosti uposlenici u pozorištima uposleni na umjetničkim radnim mjestima nemaju pravo zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme sve do navršenih 18 godina radnog staža

Bajrović Izudin
Inicijativa

„Po važećem zakonu o pozorišnoj djelatnosti uposlenici u pozorištima uposleni na umjetničkim radnim mjestima nemaju pravo zasnivanja radnog odnosa na neodređeno vrijeme sve do navršenih 18 godina radnog staža, do kada sklapaju dvogodišnje ugovore što ih dovodi u neravnopravan položaj u odnosu na druge uposlenike i što nije u skladu sa opštim Zakonom o radu. To, a i još niz loših odredbi u važećem zakonu su razlog da pokrenem inicvijativu za izmjenama zakona o pozorišnoj djelatnosti, odnosno za donošenje novog zakonakoji bi bio usklađen sa opštim aktima i bolje uredio stvari u oblasti pozorišne djelatnosti.