"Po kojem osnovu je raspisan/objavljen Javni oglas za imenovanja pozicija u upravnim i nadzornim odborima visokoškolskih ustanova i naučno-istraživačkih instituta kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo?" S obzirom da član 167.

Mehmedić Besim
Pitanje

„Po kojem osnovu je raspisan/objavljen Javni poziv za imenovanja pozicija u upravnim i nadzornim odborima visokoškolskih ustanova i naučnoistraživačkih instituta kao javnih ustanova na području Kantona Sarajevo? S obzirom da član 167. Zakona o visokom obrazovanju predviđa: „Mandat članova upravnih i nadzornih odbora Univerziteta u Sarajevu i postojećih visokoškolskih ustanova u sastavu Univerziteta u Sarajevu kao javne ustanove te naučnoistraživačkih instituta zatečenih na dužnosti na dan stupanja na snagu ovog Zakona produžuje se do dana imenovanja upravnog odbora integriranog Univerziteta kao javne ustanove.“ Ne dovodi li ovaj član u sukob mogućnost objavljivanja navedenog Javnog poziva?

Proslijeđeno: