Pitanje: Zašto se ne provodi Uredba o ortopedskim pomagalima koja je objavljena u Službenim Novinama Kantona Sarajevo broj: 31 od 26 jula 2018 godine ? Pošto se ne provodi ova Uredba, zašto nije stavljena van snage?