Pitanje Vladi Kantona Sarajevo: Koliko je trenutno kapitalnih projekata u fazi realizacije i kada su započeti?